Gjennomsnittsinntekten for menn var 288.988 kroner i fjor. Kvinner måtte nøye seg med 161.032 kroner. I løpet av 2005 økte forskjellen på kvinners og menns inntekt med hele 16 prosent.

På oppdrag fra Aftenposten har Lindorff analysert tallene fra de 3,8 millioner selvangivelsene som ble levert inn i fjor. Tallene viser utvikling i inntekt, formue og betalt skatt. De sier ikke noe om hvor mye man må jobbe for inntekten. Tallene skiller heller ikke mellom arbeidsinntekt og for eksempel aksjeutbytte. Men de bekrefter at det er stor forskjell på kjønnene, og at den øker.

Sannsynligvis viser også tallene at det tradisjonelle familiemønsteret fortsatt står sterkt i Norge, der far jobber heltid, gjerne med litt overtid på toppen, og tar seg av investeringer i både bolig og aksjer. Samtidig deler mor tiden mellom å holde hjemmet i orden og deltidsjobb, gjerne i offentlig sektor.

Gjennomsnittskvinnen hadde en formue på 187.347 kroner. Mannen kunne glede seg over en skattemessig formue på 337.473 kroner, det er 80 prosent mer enn kvinnene. Administrerende direktør Tore Andresen i Lindorff tror det må skyldes at både bolig og sparekapital står i mannens navn.

Når gjennomsnittsmannens inntekt økte med 12 prosent fra 2004 til 2005, mens kvinnene måtte nøye seg med 5 prosents økning, tror han at mye av årsaken er å finne i det samme tradisjonelle mønsteret. Det er mannen som får avkastningen fra sparemidlene på toppen av sin inntekt.

– Men vi ser nok også at det er et veldig godt arbeidsmarked og at mennene er i den delen av markedet hvor det er lettest å presse opp lønnen, sier Andresen til Aftenposten.