I 2007 hadde Høyre-politikerne Inge Lønning og Amir Sheikh storstilte planer om politisk toppmøte og fredskonsert i Oslo.

I egenskap av styreleder for Stiftelsen Dialog for fred, inviterte Lønning, som da var stortingsrepresentant, en rekke toppledere til Norge.

Tanken var å samle statslederne i Israel, Pakistan, India, Storbritannia og USA, i tillegg til palestinernes president, til et dialogmøte.

Glemte sabbaten

Lønning og Sheikh ba om et møte med de respektive ambassadene for å presentere prosjektet. I et notat til utenriksdepartementet i Washington slakter ambassadør Benson Whitney initiativet og kaller det «uklart» og «usannsynlig».

Møtet med ambassadørene resulterte ikke i annet enn å avsløre mangelen på planlegging, skriver Whitney, ifølge de lekkede dokumentene fra Wikileaks.

  • Ved begynnelsen av møtet påpekte den israelske ambassadøren at den foreslåtte datoen kolliderte både med den jødiske nyttårsferien og sabbaten, noe som ville gjøre det nærmest umulig for Israel å delta. Dette førte til en lang diskusjon som skal ha endt med at Lønning ville forsøke å endre datoen.
  • Storbritannia minnet om at statsminister Tony Blair ville være ute av statsministerstolen på det tidspunktet konferansen skulle holdes, og at det derfor var vanskelig å si om han kunne delta. Fikk ikke pengestøtte
  • Den indiske ambassadøren påpekte at landet som prinsipp ikke fører forhandlinger med Pakistan utenom bilaterale samtaler. Lønning skal ha svart at samtalene bare skulle være symbolske, for å demonstrere at ledere fra konfliktområder kunne snakke sammen. Argumentet falt imidlertid til jorden, ifølge notatet, fordi Sheikh påpekte at Kashmir-konflikten ikke ville være noe eget tema. Kommentaren ble oppfattet dithen at andre konkrete indisk-pakistanske spørsmål ville stå på dagsorden.
  • USA takket for møtet, men forklarte at det var vanskelig å vurdere deltakelse uten å vite når konferansen skulle finne sted, hvem som skulle delta, og hva som skulle stå på programmet. Den pakistanske ambassaden deltok ikke på møtet, men ifølge notatet hevdet Sheikh at president Musharaff trolig ville delta, dersom India sendte en representant på samme nivå.

Ambassaden tok også kontakt med norsk UD, som kunne fortelle at stiftelsens søknad om pengestøtte hadde blitt avslått fordi konferansen virket urealistisk.

Den eneste som betingelsesløst varslet at han ville delta, var palestinernes president Mahmoud Abbas, «som takker ja til alle invitasjoner og avlyser i siste øyeblikk», ifølge embetsmannen i UD.

— Typisk stormaktsperspektiv

Ambassadør Whitney skriver i notatet at nordmenn oppriktig tror at de kan løse konflikter på den internasjonale arena, og at de investerer mye tid og penger for å lykkes.

— Mangelen på koordinasjon og kommunikasjon med ambassadene gjør imidlertid at vi tviler på at denne konferansen vil bli noe av, konkluderer han.

Inge Lønning sier styret i stiftelsen var klar over at ideen var ambisiøs.

— Vi lyktes ikke, og vi visste da også på forhånd at det var skjær i sjøen. I løpet av møtet ble det klart at interessen var meget forbeholden, for å si det med et understatement.

- Hva synes du om at planene blir beskrevet som svært uklare?

— Hensikten med møtet var å teste ut interessen. Det lå i kortene at vi ikke kunne presentere en ferdig plan før vi visste om partene i det hele tatt ville delta. Da vi diskuterte dette i styret på forhånd, var vi klar over at det kunne bli vanskelig å realisere ideen.

- Ambassaden antyder at nordmenns klokketro på dialog og fredskonferanser er naiv?

— Det er et typisk stormaktsperspektiv, og en realpolitisk - noen vil si kynisk - tilnærming.

- Har du fremdeles tro på at det vil være mulig å arrangere et slikt toppmøte?

— Vi lyktes i ettertid med å arrangere en konferanse i Nobelinstituttet der både den israelske ambassaden og den palestinske representasjonen i Norge deltok. Tross alt er det positivt at vi fikk til det. Men da hadde vi gitt opp å få med USA.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!

USAs ambassadør lot seg ikke imponere av Inge Lønnings planer om toppmøte i Oslo. FOTO: Pekka Sakki/Scanpix