– En slik rabatt skal være betydelig og et markant skille fra det de andre tiltalte får, sier statsadvokat Tor Christian Carlsen til Bergens Tidende.

I går innkasserte påtalemyndigheten en knusende seier. Elleve Nokas-tiltalte ble kjent skyldige i dødsran og for å være en del av et organisert, kriminelt miljø. De to siste på tiltalebenken ble dømt som medhjelpere.

Mer enn to år

Men dommen ga ikke svar på kanskje det viktigste spørsmålet: Hvem drepte politimannen Arne Sigve Klungeland?

Når ankesaken kommer opp for lagmannsretten i september, åpner aktoratet for at den av de tiltalte som røper drapsmannen skal få godt betalt.

– Det er viktig å få på plass hvem som avfyrte det dødelige skuddet. Hvor mye strafferabatt det vil gi, er det domstolen som til sist avgjør, men det skal være betydelig, sier statsadvokat Carlsen.

– Johnny Thendrup fikk to års rabatt for å ha tilstått og samarbeidet med politiet. Er to år betydelig?

– I saker hvor det gis så lange straffer som her, vil man kunne gå en del utover det. Men det må selvsagt vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Carlsen.

Gjennom hele den fire måneder lange rettssaken spurte aktorene og dommeren gjentatte ganger de tiltalte om de vet hvem drapsmannen er, og om de vil fortelle det. Alle forble tause.

Vil gjerne fortelle

Den som var nærmest å røpe sakens store hemmelighet, var Johnny Thendrup.

– Han har et stort ønske om å fortelle hvem som skjøt. Han synes synd på Klunglands familie. Så langt har han ikke våget å fortelle det av frykt for sin egen og familiens sikkerhet, sier forsvarer Johnny Veum.

Statsadvokatens tydelige signal om strafferabatt blir møtt med interesse.

– Men så lenge man ikke kan forhandle seg frem til en slik løsning, er det ingen garanti for at domstolen vil følge opp statsadvokatens løfte. Det gjør dette litt vanskelige å ta stilling til. For min klient er dette uansett komplisert. Det er mange han skal ta hensyn til, sier Veum.

Advokat Øystein Storrvik, som forsvarer David Toska, tror det har lite for seg med et slikt lokkemiddel overfor hans klient.

– Toska har forklart i retten hvorfor han ikke vil snakke andre inn i saken. Han tar sitt ansvar og sin straff. Uten å ha diskutert dette med ham, tror jeg dette neppe vil påvirke hans beslutning, sier Storrvik.

Klunglands familie har gjentatte ganger sagt at det er viktig for dem å få vite hvem som skjøt deres kjære Arne.

– De er ikke opptatt av lengden på straffen, forvaring eller ikke. Men de trenger å få vite hvem som skjøt. Derfor ser jeg positivt på at statsadvokaten vil gi strafferabatt til den som kommer med navnet, sier bistandsadvokat Ørjan Berven.

SCANPIX