— Dette er det minste man kan gjøre slik klimaproblemene er i dag, sier klubbens leder Gabriel Fliflet. Han sier at tiltaket er beskjedent, men håper at det kan inspirere andre til å gjøre noe liknende.

Skremmende vekst

— Veksten i flytrafikken er nokså skremmende. Vi vet også at flytrafikken er en versting når det gjelder utslipp av klimagasser. Likevel opplever vi at lokale politikere bruker offentlige penger til å inspirere til enda større vekst. Det mener vi er galt. Jeg er fullstendig klar over at vårt lille initiativ monner lite, men det er i hvert fall noe vi kan gjøre. Og så håper jeg at andre kan tenke over om de kan finne egne måter å bidra på. De fleste av oss kan gjøre små ting, men det er vi sannelig nødt til å tenke på også. Hvis mange nok gjør en del, vil det monne til slutt, sier Fliflet.

Lokal bedring

— Utviklingen på miljøfronten er ikke bra. I flere tiår har vi nå fått til en reduksjon i lokale utslipp og forurensninger. De er i ferd med bli redusert til nesten null. Det er flott. Men samtidig ser vi at klimaet er totalt i ulage, og i denne situasjonen er det altså at det heies frem enda større vekst i sterkt forurensende flytrafikk. Det er ille.

— Og deres bidrag blir en protest mot det?

— Ja. Vi «smører» artister som skal over fjellet fra Østlandet til å velge toget, rett og slett ved å betale dem litt bedre. Vi betaler såpass at de kan kjøpe seg en utmerket bok å ha med seg på turen, og de skal kunne spise seg mette på spisevognen i tillegg. Er de smarte med bestillingen, tror jeg nesten de skal kunne klare å betale hele turen for de ekstra pengene, sier Fliflet.

Det virker

Han er godt fornøyd med at han allerede har fått noen til å velge tog i stedet for fly over fjellet.

— Det virker som mange nesten har glemt at det finnes et utmerket alternativ til flyet. Vi vet at dette er fryktelig smått i den store sammenhengen. Men hvis vi kunne få inspirert noen av de mange som har atskillig større trafikk over fjellet enn oss til å gjøre det samme, så ville det merkes. Det viktigste nå er at alle leter etter en mulighet til å redusere utslipp som forverrer klimaet, sier Fliflet.