Ifølge en rapport fra det danske arbeidsmiljøinstituttet, kan lokførere få søvnproblemer som følge av uregelmessige arbeidstider og en ensformig arbeidssituasjon.

Martinsen har selv opplevd å duppe av på jobben. Han opplyser til NRK at tilfeller med såkalt mikrosøvn ikke er uvanlig hos norske lokførere. Han kjenner til situasjoner som kunne ha blitt farlige dersom ikke sikkerhetssystemet automatisk togstans (ATS) hadde blitt aktivert og situasjonen avverget.

Overlege Bo Veiersted ved Statens arbeidsmiljøinstitutt sier at redusert søvn og trøtthet på jobb er en viktig risikofaktor for lokførerne. Han viser til at særlig jobbing nattetid statistisk sett er langt farligere enn jobbing resten av døgnet.

– Det er en stor overhyppighet av ulykker om natten, og jo flere nattvakter man har etter hverandre jo sterkere er risikoen for ulykker, sier han til NRK

Forbundsleder Øystein Aslaksen i Norsk Lokomotivmannsforbund sier at det ikke finnes dokumentasjon på at trøtthet hos lokførere har vært årsak til ulykker i Norge.

– Men det er et problem som en må tas på alvor. Vi prøver gjennom avtaleverk å legge begrensninger på nattarbeid og kjøretid. Men det er en utfordring i forhold til jernbaneselskapene, sier Aslaksen.