TURID KJETLAND

Erstatningen kommer i et forlik mellom Trond Helland og Statens Pensjonskasse, like før Hellands stevning med krav om erstatning skulle behandles i Oslo byrett. Det totale kravet fra Helland var på 4.185.969 kroner, og med en erstatning på 3.884.490 kroner får han nesten fullt medhold.

Slitt med å få erstatning ý Jeg synes jeg er kommet ganske godt i mål, men jeg har slitt veldig lenge med å få denne erstatningen, sier Trond Helland på mobiltelefon til BT. Han var i går ettermiddag i en buss på vei til Polen, der han skal på klassetur med sønnen.

Det var 3. oktober 1993 livet ble totalt forandret for bergenseren. Han var fører av et lokaltog som ble truffet av et motgående skiftelokomotiv som hadde begynt å rulle ukontrollert bakover. Skiftelokomotivet var oppe i 70 kilometer i timen da det kolliderte med lokaltoget på Nordstrand, en ulykke der fem omkom og 25 ble skadet. I tillegg til å måtte amputere høyre fot like under kneet, fikk Helland en rekke psykiske plager etter ulykken, og ble erklært hundre prosent ufør. Uførepensjon har han fått med virkning fra 1. oktober 1994. Men å få erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige utgifter, samt menerstatning, har vært en seig kamp:

Slett å trenere saken

ý Jeg synes det er slett både av NSB og Statens Pensjonskasse å trenere saken så lenge. De har også kommet med påstander som viser seg ikke å holde stikk, sier Trond Helland. Advokaten hans, Magne Revheim i advokatfirmaet Lindh Stabell Horten DA i Bergen, forstår godt Hellands reaksjon:

ý At det tar åtte år å få erstatning, er svært beklagelig. I tillegg til fysiske og psykiske plager er det en enorm belastning å vente på et erstatningsoppgjør. Helland har flere ganger ønsket å gi opp, mens jeg har bare kunnet råde ham til å være tålmodig, sier Revheim. Advokaten nevner lang saksbehandlingstid, manglende oppfølging av saken fra Statens Pensjonskasse og uenighet om beregningen av erstatningskravet som årsaker til at saken har dratt ut.

Meget bra resultat

ý Senest under Åsta-ulykken ble Hellands eksempel trukket frem i mediene, og NSB lovet også da en rask avklaring av saken, sier Revheim, som mener erstatningssummen som til slutt ble oppnådd, er et meget bra resultat for Trond Helland.