Etter det Bergens Tidende forstår blir denne løsningen etter alt å dømme en del av det store kompromisset om forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet. Men fortsatt er det uavklarte punkter før regjeringen er klar til å signere hele forvaltningsplanen.

I Arbeiderpartiet og store deler av Senterpartiet og SV er det et håp om at miljøorganisasjonene, fiskeriinteressene og venstresiden i SV vil forsone seg med dette kompromisset. Selv om det blir tilnærmet fritt frem for selskapene i Barentshavet, er håpet at kritikerne vil veie dette «nederlaget» mot at så å si hele Lofoten-området blir vernet mot oljevirksomhet.

I praksis betyr det at leteområdet Nordland 7 vest på Lofoten-Vesterålen sammen med Nordland 6 (sør for Røst), som allerede er vernet, blir forskånet for oljeaktivitet.

Holdt kortene tett

Fiskeriminister Helga Pedersen voktet seg under hele fylkesårsmøtet i Arbeiderpartiet vel for å røpe noe av innholdet i forvaltningsplanen. Til Bergens Tidende ville hun ikke engang bekrefte at planen blir lagt frem i statsråd kommende fredag, slik «alle» har tatt for gitt.

— Det eneste vi har sagt er at den kommer før påske, sa hun med flakkende blikk og fortsatte:

— Jeg er sikker på at vi skal få en løsning som sikrer sameksistensen mellom fiskeri- og oljeinteressene. Det gjelder både i Barentshavet og i Lofoten.

— Også utenfor Mørekysten, der fire kystnære blokker er utlyst?

— Fiskeriinteressene blir ikke taper. De vil bli godt ivaretatt, sa statsråden.

— Men fiskerne er meget urolige og er endatil innstilt på å legge seg i lenker for å hindre oljevirksomhet der?

— Ja, regjeringen er godt kjent med deres synspunkter. Det er mange som har sterke meninger om dette. Men jeg er overbevist om at vi skal finne en løsning som fiskerne blir tilfreds med, sa hun.

- Hvorfor så travelt?

Tidligere fiskeridirektør Viggo Jan Olsen, som var utsending på Ap-årsmøtet, sa i en kommentar til BT at det ut fra et fiskerifaglig synspunkt er viktigere å verne Lofoten enn Barentshavet, spesielt med tanke på egg og larver av skrei. I gyteperioden er Lofoten meget sårbar. Vi kan ikke drive hasard med bestanden av skrei, mente han. Men også områdene for norsk vårgytende sild utenfor Møre er viktig i denne sammenheng.

Olsen var samtidig betenkt i et videre perspektiv:

— n Jeg kan ikke skjønne at vi skal ha det så veldig travelt med å komme i gang med boring nordpå. Generasjonene etter oss vil uansett ha glede av ressursene, hvis vi venter. Da vil vi etter hvert også få bedre og mer avansert teknologi, mente Viggo Jan Olsen.