Statsminister Jens Stoltenberg og flere av hans statsråder offentliggjør innholdet i forvaltningsplanen for havområdene Lofoten-Barentshavet klokken 12 i dag. Da utløses også spenningen om fire omstridte blokker utenfor Møre-kysten skal åpnes for oljeboring.

BT omtalte hovedtrekkene i regjeringskompromisset tirsdag denne uken. Partitoppene som har deltatt i tautrekkingen gjorde seg ferdig med forhandlingene for flere dager siden, men har likevel skapt inntrykk av harde tak i innspurten ved først i går å bekrefte at planen omsider er i boks. Her er hovedkonklusjonene:

Kompromisset

Lofoten/Vesterålen : Feltet Nordland VII blir ikke åpnet for oljevirksomhet nå, men blir heller ikke varig vernet. For å døyve den største skuffelsen blant mange i Lofoten og Vesterålen, åpnes det trolig for konsekvensutredning av oljevirksomhet.

Verneinteresser hevdet det bare er første skritt mot oljeboring. Lokalpolitikere og næringsliv i regionen vil samtidig si de er ofret i en politisk hestehandel. På Stortinget vil Høyre hudflette Ap for brutte valgløfter, mens Venstre vil klistre SV for at havområdet ikke blir stemplet petroleumsfritt for all fremtid.

Havområdene og sokkelen utenfor Lofoten-Vesterålen omtales gjerne som indrefileten blant de potensielle petroleumsressursene i Nord-Norge. Oljeselskapene anslår at havområdet kan skjule verdier for 1000 milliarder kroner.

Bonanza i Finnmark

En sentral kilde forteller til BT at tautrekkingen om Nordland VII var den desidert hardeste nøtten å knekke i forhandlingene. Feltet Nordland VI utenfor Lofoten er alt fredet den neste fireårsperioden i Soria Moria-erklæringen.

Hovedargumentet mot oljeboring utenfor Lofoten har vært hensynet til gyteområdene for torsk og de store naturverdiene i øyriket.

Troms: De sørlige delene av kysten utenfor Troms blir trolig vernet på kort sikt. Ap skal likevel ha fått gjennomslag for at deler av Tromsøflaket og Eggakanten kan åpnes for oljevirksomhet.

Finnmark: Det etableres et 35 km petroleumsfritt belte utenfor Finnmarkskysten, men grensen blir sannsynligvis «fleksibel». SV og miljøvernere krevde en bredere sone, men tapte.

Kompromisset betyr at Goliat-feltet nordvest for Hammerfest blir åpnet. Ekspertene har vært uenige om miljøkonsekvensene av å gi grønt lys for full utvinning på dette feltet. Havforskere sier ja, Statens forurensningstilsyn nei. Det italienske selskapet ENI har alt gjort oljefunn på Goliat.

Miljøvernere vil protestere heftig, mens næringsliv og mange finnmarkinger, oppildnet av Snøhvit-eventyret, vil juble over utsiktene til enda mer olje— og gassaktivitet.

Lenkegjeng på Møre?

Forvaltningsplanen vil også avgjøre om oljeselskapene skal få adgang til sårbare områder i Barentshavet, som rundt Bjørnøya, Polarfronten og Iskanten. Spekulasjonene går ut på at regjeringen ikke vil åpne disse områdene nå.

Parallelt med forvaltningsplanen for nordområdene, offentliggjør regjeringen i dag tildelinger i den 19.konsesjonsrunden. Velger regjeringen å slippe oljeindustrien til på de mest kystnære blokkene utenfor Møre-kysten, som er gyteområde for sild, er det duket for bråk.

Både miljøvernere og fiskebåtredere har varslet at de vil legge seg i lenker hvis regjeringen trosser havforskernes advarsler og åpner for oljeboring. Regjeringspartiene SV og Sp har også fått klar beskjed fra sine fylkeslag i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Hold oljeselskapene unna Møre-blokkene.

Etter det BT erfarer, har regjeringen vurdert tidsbegrenset petroleumsvirksomhet i de omstridte områdene. Denne uvanlige løsningen vil bety forbud mot boring i gyteperiodene.