BAK NYHETENE

— Lockout er ikke dagligdags i norsk arbeidsliv, noe heller ikke streik er, sier historiker Einar Terjesen ved Arbeiderbevegelsens Arkiv.

En såkalt utestengelse (lockout) er arbeidsgivers svar på lønnsmottakernes streikevåpen. Lockout er et lovlig virkemiddel i en lovlig arbeidskonflikt.

— Det sitter nok ganske langt inne å benytte en lockout etter fiaskoen i 1986, mener Terjesen.

Våren for 20 år siden ble 120.000 arbeidstakere stengt ute fra jobbene sine.

Lockouten i 1986 kom til å rokke ved maktbalansen mellom partene i norsk arbeidsliv som varte i mange år, ifølge riksmeklingsmann Svein Longva.

Nederlag

I et intervju med LO-magasinet Fri Fagbevegelse sier Longva:

— En streik kan bety mye for maktforholdene i arbeidslivet. Et eksempel er streiken i 1986, der jern og metallarbeiderne fikk stor sympati i mediene. Leder Lars Skytøen banket i bordet og NHO svarte med en lockout som fikk liten forståelse i opinionen.

Lockouten ble et totalt nederlag for arbeidsgiverforeningen. Etter ei uke måtte de trekke seg og krype tilbake. Lavlønnsgarantien overlevde og fra 1. januar 1987 fikk flertallet av norske arbeidstakere 37,5 timers arbeidsuke. Da hadde vel en halv million arbeidsdager gått tapt.

— Kort tid etter svevde arbeidsgiverforeningens administrerende direktør, Pål Kraby, vekk i en gylden fallskjerm, skrives det i Arbeiderbevegelsens historie.

— Dette bidro til en maktforskyvning i en lang periode, mener Longva.

Passiv lockout

— I et slikt perspektiv blir manglende dopapir eller tapte streikedager marginalt, hevder han.

Siden «Lockout» ble såpass belastet etter 1986, kom et nytt begrep på banen for to år siden, da lockout sist var i bruk: De kalte det «Passiv lockout».

Dagligvarebransjen tok i bruk sitt mottrekk i konflikten med Norsk Transportarbeiderforbund og beskrev sin lockout som en passiv lockout.

Begrunnelsen i 2004 var den samme som Finansnæringens Arbeidsgiverforening bruker i 2006: Passiv lockout skal hindre konkurransevridning og sikre likebehandling av aktørene. I 2002 gjaldt det dagligvarebutikkene, i 2006 gjelder det bankene.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende