For mye TV-titting kan gi deg betydelig kortere forventet levealder, ifølge ny, spansk forskning. Voksne som ser tre eller flere timer på TV for dagen har dobbelt så stor sjanse for å dø ung, konkluderer forskerne fra Navarra Universitetet i Pamplona i studien, som ble publisert på nettstedet til The American Heart Association (AHA).

Stillesitting

Folk bruker en stadig større del av tiden sin på aktiviteter der de sitter stille, sier Dr. Miguel Martinez-Gonzalez, som er sjefsforsker på prosjektet og leder for Fakultetet for offentlig helse ved universitetet.

Han understreker at denne rapporten styrker en rekke tidligere forskningsresultater som har påvist en sammenheng mellom TV-titting og levealder.

TV farligere enn data

Forskerne studerte 13.284 unge studenter og universitetsutdannede spanjoler i over åtte år. Gjennomsnittsalderen var 37 år og 60 prosent av deltakerne var kvinner, iflølge AHA. I løpet av denne perioden døde 97 av deltagerne.

Forskerne så på sammenhengen mellom forskjellige typer stillesittende aktiviteter, inkludert TV-titting, databruk og kjøring. De av deltakerne som så mer enn tre timer med TV for dagen hadde dobbelt så stor sjanse for å dø tidlig, selv når det ble vektet for andre mulige alvorlige helsetilstander. Det var ikke noen lignende sammenheng når det gjaldt kjøring og databruk.

— Slå av TV-en

Miguel Martinez-Gonzalez sier en stillesittende livsstil kombinert med en aldrende befolkning vil føre til en stadig større belastning på helsevesenet. Han anbefaler blant annet å begrense TV-tittingen til to timer dagen.

Mange tidligere studier har konkludert med at det er en betydelig helserisiko forbundet med å sitte stille store deler av dagen, blant annet øker det faren for flere typer kreft. Også i denne sammenhengen var TV-titting forbundet med økt risiko i forhold til andre stillesittende aktiviteter: De som så mange timer på TV, hadde 54 prosent større sjanse for endetarmskreft, opplyste forskere ved Universitetet i Regensburg i Tyskland.

Epidemolog Daniela Schmid, som ledet prosjektet, mente en av grunnene kunne være at TV-titting ofte er forbundet med inntak av usunn mat og drikke. Det tyske forskningprosjektet fant også at de negative helseeffektene økte for alle som satt stille i lange perioder, selv om de var aktive og trente regelmessig.