Denne prisen må innbyggerne betale gjennom altfor høye administrasjonsutgifter i enkelte kommuner. Penger som i stedet kunne vært brukt til å bedre servicetilbudet i til innbyggerne.

Det er professor i økonomisk geografi, Jens Christian Hansen, ved Universitetet i Bergen som mener dette.

Han var i sin tid medlem av det såkalte Kristiansen-utvalget, som i 1992 la frem forslag om kommunesammenslåinger. Et arbeid som ikke resulterte i noen ting, da regjering og storting behandlet forslaget to år senere.

— Når over halvparten av innbyggerne i Eidfjord kommune er offentlig ansatte, så har altså svært mange interesse av at det ikke gjøres så mye for å effektivisere driften av kommunen. Og kommunen er selv den største arbeidsgiver i de aller fleste kommuner, ikke bare Eidfjord, sier Hansen.

Og det er først og fremst på administreringen av kommunene han mener det er store gevinster å hente på sammenslåinger.

-Se på Modalen som bruker over 20.000 kroner per innbygger på å administrere kommunen, mens Sund bare bruker en tiendedel, sier Hansen.

En storkommune i nord

Først og fremst er det de relativt små kommunene i det han kaller byregioner som vil ha mest å hente på sammenslåinger. Når han ser på Hordaland og tar utgangspunkt i pendling og det øvrige kommunikasjonsmønsteret, ville Hansen innlemmet Samnanger i Bergen. Han ville laget en storkommune i Nordhordland bestående av Austrheim, Lindås, Radøy og Meland.

— Da ville Austrheim kunne spart seg for et nytt kommunehus, og i stedet brukt pengene på noe annet.

Hansen tror imidlertid at Masfjorden og Fedje er for annerledes kommunikasjonsmessig til å ha så mye å hente på en sammenslåing.

En storkommune i vest

Vest for Bergen tror professoren at Sund, Fjell og Øygraden ville ha betydelige gevinster av en sammenslåing.

I sør ser han for seg at Stord og Fitjar burde gått sammen i en kommune.

— Man må ikke møte opp på kommunehuset lenger for å få svar på ting. Det har teknologien sørget for. Dessuten har en rekke statlige etater som lensmannskontorer og likningskontorer foretatt sammenslåinger uten at jeg tror at innbyggeren har fått noen dårligere service av den grunn.

De andre store forskjellene i kommunenes pengebruk på egne innbyggere kan stort sett forklares gjennom kraftinntekter eller innbyggernes ulike alderssammensetning, mener Hansen.