Venstre, KrF og Fremskrittspartiet har innkalt sine grupper for å forankre videre regjeringssamtaler onsdag ettermiddag.

Venstre har innkalt stortingsgruppen til møte onsdag klokken 14 og landsstyret til et møte klokken 17, får NTB opplyst.

Samme dag skal trolig også KrFs landsstyre og Fremskrittspartiets sentralstyre ta stilling til veien videre etter åtte dager med regjeringssonderinger.

I Venstre er det den nyvalgte stortingsgruppa som tar beslutningen om partiet skal gå fra sonderinger til forhandlinger. Beslutningen gjøres etter et råd fra landsstyret, som består av sentralstyret og alle fylkeslederne.

I KrF er det landsstyret som tar beslutningen, mens sentralstyret i Frp har status som referansegruppe for sonderings— og forhandlingsutvalget.