Feilen skal nå være fikset.

– Under bytting av livbåtene på Veslefrikk B ble det oppdaget at en utløserkrok som skal slippe livbåtene ut i havet ikke fungerte, sier Geir Gjervan, pressetalsmann for norsk sokkel i StatoilHydro.

Episoden skjedde tirsdag denne uken. De to andre livbåtene av samme type på Veslefrikk B ble undersøkt og funnet i orden.

Smurt

– Utløserkroken det var problemer med er smurt, justert og funksjonstestet, og vi er nå tilfreds med at den fungerer som den skal. Problemet ble fikset i løpet av nyttårsaften, sier Gjervan.

Hver av livbåtene på Veslefrikk B rommer mellom 60 og 70 personer. De skal byttes ut som et ledd i et prosjekt som undersøker livbåtene på norsk sokkel.

– Dette er ikke en situasjon vi ønsker oss. Livbåtene skal kunne slippes fritt på havet i en eventuell nødssituasjon. Nå skal vi prøve å finne ut av hvorfor denne utløserkroken ikke fungerte. Fagmiljøet i StatoilHydro vil gjennomgå de tekniske løsningene sammen med leverandørene våre, sier Gjervan.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Veslefrikk-plattformene har problemer med livbåtene. Sommeren 2005 ble det oppdaget feil på livbåtene og låresystemene på både A— og B-plattformen, som er forbundet med en gangbro.

Produksjonen ble da stanset i rundt to uker på grunn av den reduserte livbåtkapasiteten. Plattformene har også blitt nedbemannet i forbindelse med dårlig vær, fordi StatoilHydro ikke ønsket å måtte ta i bruk alle seteradene i livbåtene under slike forhold.

Feltet kom i produksjon i 1989 og var det første på norsk sokkel som ble utviklet med en flytende produksjonsenhet. Veslefrikk produserer olje, som blir ilandført gjennom rørledningen fra Oseberg til Sture-terminalen utenfor Bergen, og gass, som fraktes til Tyskland via Rogaland.