Aasen var født i Bergen, og representerte Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag på Stortinget i 20 år fra 1969 til 1989. Hun satt i utenrikskomiteen de tre siste periodene, og var nestleder i komiteen fra 1986 til 1989.