OLE MORTEN ERIKSEN, NTB Oslo

-— Blir det mye regn i september og oktober, er det gunstig hvis det finnes muligheter til å lagre vann i magasinene, sier hydrolog Lars Evan Petterson i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Også i fjor var vannstanden i magasinene høy mot slutten av sommeren. Da fant NVE det nødvendig å minne kraftprodusentene på muligheten for store nedbørmengder på høsten. -- Vi følger med, og vil vurdere å sende ut en påminnelse også i år, sier Petterson.

Fyllingsgrad Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var mandag for en uke siden 89,5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallet bygger på data fra NVE. I fjor på denne tiden var fyllings graden 84,1 prosent. I perioden 1982-1991 var fyllingsgraden i samme uke i gjennomsnitt ikke høyere enn 71,7 prosent. Mye regn i sommermånedene og mye snø i vinter er noe av årsaken til at det i øyeblikket er mye vann i magasinene. Lave kraftpriser innebærer dessuten at det i øyeblikket ikke er spesielt attraktivt for kraftprodusentene å skru kranene helt opp.

Ser på prisen -- Vannstanden i magasinene er innenfor begrensningene. Hovedårsaken til at magasinene er så fulle som de er, er at været har vært fuktig. Mange av vassdragene der vi har kraftverk har dessuten utløp direkte i fjordene, og her er flom normalt ikke noe stort problem, sier informasjonssjef Geir Fugleseth i Statkraft. Hvor mye vann Statkraft bruker og hvor mye strøm selskapet produserer for tiden vil ikke Fugleseth ut med. -- Enhver produsent tar prisen på produktet med i betraktningen, det er naturlig, sier han.