Bare to av ti bedriftsledere ser på det som et mål å oppnå mangfold på arbeidsplassen gjennom å ansette innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn, viser en undersøkelse som MMI har utført for Arbeids— og inkluderingsdepartementet.

Bedriftsledere er heller ikke så interessert i å vite mer omkring rekruttering av ikke-vestlige innvandrere. 70 prosent av de spurte i undersøkelsen sa de ikke var interessert i å motta rådgivning om dette, skriver Dagens Næringsliv.

Flere store enn små bedrifter har som et mål å ansette flere innvandrere.