— Eg er klar over at mange universitet og høgskolar gjerne skulle hatt meir. Men dette var så langt vi kom i år. Vi skal kome med meir neste år, seier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).

Dette er tala han presenterte i går:

  • Løyvingane til barnehagesektoren aukar med 19,8 prosent medan høgare utdanning og fagskoleutdanninga får ein budsjettauke på 6,3 prosent.
  • Den reelle veksten i løyvingar til barnehagar er på 15,2 prosent medan den reelle veksten til høgare utdanning er på to prosent.
  • Neste år vil det gå 21,6 milliardar til barnehagar og 22,3 milliardar til all høgare utdanning.

«Kvileskjær»

I fjor omtala regjeringa det som «eit kvileskjær» då løyvingane til høgare utdanning vart kutta med om lag ein prosent. Det skapte rabalder, ikkje minst i SV.

Det gav både universitets- og høgskolesektoren og politikarane på Stortinget ei forventning om at Regjeringa ville kome sterkt tilbake i budsjettet for 2008.

Både fagmiljøa og opposisjonen på Stortinget er nå sterkt misnøgde med det nye budsjettet. Misnøyen går langt inn i regjeringspartia. Dei meiner kvileskjæret held fram.

Kritikken hagla mot Regjeringa i Stortinget etter finanstalen til finansminister Kristin Halvorsen for manglande satsing på høgare utdanning og forsking.

Djupedal «tilfreds»

Trass i dette erklærte kunnskapsminister Øystein Djupedal seg «tilfreds» med at neste års budsjett då han møtte pressa. Han viste til at budsjettet gjev ein auke på 663 millionar kroner til universitets- og høgskolesektoren målt i løpande kroner.

Konfrontert med korleis han nå skal bli kvitt stempelet som i første rekke «barnehageminister» svarar Djupedal at han ser på det som ein heiderstittel. Han reknar seg både som barnehageminister, grunnutdanningsminister, forskingsminister og kunnskapsminister.

Mange av kritikarane meiner nå det var eit feilgrep å legge barnehageutbygginga i same departement som har ansvaret for universitets- og høgskolesektoren og forsking.

Kritikarane meiner utdanning og forsking er blitt skadelidande ved at lovnadene om full barnehagedekning har fått både fokus, engasjement og førsteprioritet.

Til kritikarane seier Djupedal at han aksepterer at universitets- og høgskolesektoren har høgare ambisjonar.

For neste år skal barnehageutbygginga ver fullførd med full barnehagedekning: stipulert til 255.000 plassar. Dit er det 7500 plassar att.

Ingen lovnader til Bergen

Fleire store utbyggingsoppgåver i universitets- og høgskolesektoren ventar. I går peika Djupedal sjølv på tre store prosjekt i Bergen: Nytt odontologibygg, Høgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen.

Men han har ikkje eitt ord å seie om når ein kan vente løyvingar til å realisere desse prosjekta.

Han argumenterer sterkt med at presset i økonomien har ført til mangel på arbeidskraft i byggesektoren, mindre konkurranse og stigande prisar for byggeoppdrag på grunn av manglande konkurranse.

Men han vil nå ikkje svare på om ein må vente til det blir dårlegare tider i byggebransjen før Universitetet i Bergen kan gjere seg voner om å få realisert byggeplanane for eit nytt odontologibygg.

Sævig Rune