-Etter en totalvurdering har vi nedjustert trusselnivået for Norge og norske interesser i Norge. Nå er trusselnivået å betrakte som lavt, sier fungerende PST-sjef Trond Egil With til Dagsavisen.

21. mai i år erklærte Ayman al-Zawahri, Osama bin Ladens øverste rådgiver, Norge som terrormål. PST oppjusterte da trusselnivået. I en fersk trusselvurdering fra PST nedjusteres nå trusselnivået til "lavt".

Ifølge Trond Egil With er trusselnivået fortsatt høyere for norske interesser i utlandet og noen utenlandske interesser i Norge.

(NTB)