ERLEND FRAFJORD OG ARVID BERENTSEN Stavanger

Norsk rettspraksis gir ingen støtte for så høye krav. I mer traumatiske ran enn Nokas har ofrene fått mye lavere erstatning.

I dag er det de Nokas-ansattes tur til å vitne i retten og fortelle om sine opplevelser ransmorgenen. Fem ansatte er stevnet som vitner, men hele 37 krever oppreisningserstatning av ranerne på 250.000 kroner hver — til sammen 9,25 millioner kroner.

Stavanger Aftenblad har gått gjennom en rekke dommer som gjelder ran av banker og verditransporter i Norge de siste årene. Bare helt unntaksvis reiser ofrene oppreisningskrav mot ranere. Men noen tilfeller finnes. En vanlig oppreisning - når den bankansatte eller pengetransportsjåføren har vært utsatt for grove overgrep - ligger fra 50.000 kroner og nedover.

Larvik 9. april 2000

Det største ranet i Norge hvor det er utbetalt oppreisning til ofrene skjedde i Larvik 9. juni 2000. Her ble en verditransport fra Falken ranet for 9,95 millioner kroner. Fire menn ble dømt for ranet, og en for heleri. Hovedmannen fikk seks års fengsel i Tønsberg tingrett. Den ene av vekterne krevde 300.000 kroner i oppreisning, men fikk bare 30.000 kronertil tross for at han ble sykemeldt i ett år etterpå. Han klarte heller ikke å møte som vitne i retten to år og to måneder etter ranet. Mannen ble - av to personer med AG 3-geværer - truet ut av verditransportbilen han kjørte. Ranerne tok ladegrep med hvert sitt våpen, og det ble slynget ut et skarpt skudd som var i kammeret. Deretter ble han tvunget til åpne bilens bakdør hvor pengekoffertene lå.

Fikk 100.000 kroner

Et annet eksempel på oppreisning etter ran er hentet fra Larvik tingrett. 23. april 1997 ble et postkontor på Nøtterøy ranet av to maskerte menn. Den bankansatte opplevde noen svært traumatiske minutter. Først ble hun slått i hodet. Deretter ble hun truet inn i hvelvet hvor ranerne fant nesten 200.000 kroner. Ranerne fortalte kvinnen at hun ville bli skutt og drept dersom hun ikke skaffet dem penger. Kvinnen ble i tingretten tilkjent 100.000 kroner i oppreisning, men lagmannsretten mente dette var altfor høyt i forhold til norsk rettspraksis og halverte beløpet til 50.000 kroner.

Også det tredje eksempelet er hentet fra Vestfold. 15. mai 1997 ble et postkontor i Larvik forsøkt ranet av to maskerte personer. En kvinnelig bankansatt ble truet med våpen til å åpne safen, men ranet ble avbrutt fordi politiet kom til stedet. Kvinnen ble i Larvik tingrett tilkjent 50.000 kroner i oppreisning, men nok en gang halverte Agder lagmannsrett oppreisningen til 25.000 kroner.