For fem år siden åpnet Norge opp for tollfri handel med disse landene, men dette har ikke virket, melder NRK.

— Det har vært skuffende at de minste utviklingslandene ikke har kunnet dra fordel av den toll- og kvotefrie markedsadgangen de har til Norge, sier underdirektør Lars Vågen i UD.

Det er i en rapport som UD har sendt ut til høring, at det kommer fram at Norge kjøper minimalt med varer fra U-landene.

I hele 2005 kjøpte nordmenn varer for under 900 millioner kroner fra de 50 fattigste landene i verden.