De nye tallene kommer fram i et doktorgradsarbeid av Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet.

Grunnen til den lave registreringen er at bare en av fire hummere fanget av fritidsfiskere på Sørlandet blir offisielt registrert. Dessuten står fritidsfisket, som ikke registreres, for 65 prosent av fangstene.

Kleiven har registrert teiner og kontaktet eierne for å få tall for fangst av hummer. Han har samarbeidet med 77 fritidsfiskere som har ført regnskap for hvor mye de har fanget.

Totalt ble det fisket rundt 25 tonn hummer på Sørlandet i 2008. Av dette sto yrkesfiskere for 7,9 tonn mens bare 1,8 tonn ble registrert. Fritidsfiskere sto for 16,6 tonn av opptaket av hummer.

Kleiven mener det haster med å få på plass en registreringsordning som også omfatter fritidsfiske.

Årets hummerfiske åpnet 1. oktober.