De stiller spørsmål ved Fiskeridirektoratets og myndighetenes rolle i denne saken.

I et brev til Fiskeridepartementet blir det pekt på at en slik tipstelefon kan bli misbrukt der det er mellommenneskelig uenighet, som familiefeider og nabomotsetninger.

I det samme brevet beklager fylkesutvalget i landets største fiskerifylke den belastningen det har vært for yrkesutøvere som feilaktig er blitt uthengt som kriminelle lovbrytere.

-Disse fiskerne og fiskehandlerne har familie og venner som trolig føler en slik stempling av familiemedlemmer svært belastende, skriver fylkesordfører Ole Øverland.NTB