Også resten av verden er lite bekymret for klimaet, viser en ny undersøkelse.

Det er ukeavisen Mandag Morgen som har fått gjennomført en internasjonal spørreundersøkelse der over 10.000 mennesker er spurt om å rangere ti ulike trusler.

Svarene viser at nordmenn er mest bekymret for konflikter mellom den muslimske og vestlige verden, med internasjonal terrorisme, fattigdom og uttømming av ressurser på de neste plassene.

Bekymring for klimaendringer kommer helt ned på femteplass rett i forkant av det internasjonale klimamøtet i København.

Miljø— og utviklingsminister Erik Solheim (SV) er ikke overrasket, skriver Aftenposten.

– Det store pedagogiske problemet med klimaendringer er at de ikke er synlige i hverdagen, men snikende og underliggende. Jeg tror ikke folk har full forståelse av hvor alvorlig klimatrusselen er, sier Solheim.

Innbyggerne i USA, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater rangerer alle klimaendringer nederst i sitt bekymringsbilde, mens de nordiske landene rangerer klimatrusselen midt på treet.

I Norden er det konflikter mellom den vestlige og muslimske verden vi bekymrer oss mest for, ifølge undersøkelsen.