Uten å si noe om antall eller omfang, sa Andersen på en hastig innkalt pressekonferanse mandag at Nav inntil videre skal få beholde de stillingene som var i etaten ved årsskiftet.

– Alle midlertidige stillinger blir videreført. Det er ikke nedbemanning i Nav, sa Andersen.

– Pinlig tynt

Opposisjonen reagerer med en blanding av gjesp, oppgitthet og krass kritikk:

– Dette er pinlig tynt og en demonstrasjon av maktesløshet, sier Høyres nestleder, Jan Tore Sanner til NTB.

– Andersen og regjeringen ikke har kontroll og styring med gjennomføringen av Nav-reformen, legger han til.

Står alene

Venstre-leder Lars Sponheim er enig.

– Andersen er snart den eneste som mener han har oversikt og kontroll over utviklingen i Nav, sier han til NTB.

Sponheim mener at «nyheten» om at Nav får beholde sine midlertidige stillinger, knapt kan kalles noen nyhet:

– Det skulle da bare mangle, var hans umiddelbare kommentar.

– Arrogant

Sponheim mener det er «uklokt og arrogant» av Andersen å love Nav-meldingen til Stortinget 20. mars.

Sanner mener også at 20. mars er altfor sent, og sier det er provoserende.

– En proposisjon i mars betyr handling i mai, sier Høyres nestleder.

Frps Robert Eriksson er enig, og sier at det ikke er en eneste av Navs brukere som hjelpes av tiltakene Andersen presenterte mandag.

Pynte-forsøk

Eriksson mener Andersen forsøker å pynte på virkeligheten.

– Dette er kun et forsøk på å kjøpe seg tid fram til meldingen kommer for Stortinget. Det statsråden nå legger fram er i realiteten ikke noe nytt. Men ved å kalle det strakstiltak, forsøker han å fremstå som en handlingens mann, sier Eriksson til NTB.

– Betydelig

Alt Andersen ville si mandag om omfanget av tiltakene for Nav, er at det er «et betydelig beløp» og at den endelige størrelsen kommer i meldingen til Stortinget 20. mars.

Han sa at Nav i stor grad selv bestemmer hvordan etaten skal bruke de ekstra midlene. Andersen viste til at 100 millioner kroner som Nav fikk ekstra i andre halvår i fjor dels ble brukt til overtid og dels til midlertidige stillinger.

– Derfor er det vanskelig å anslå hvor mange midlertidige stillinger som nå videreføres, sier han til NTB.

Utsatt reform

Fra før har regjeringen utsatt iverksettingen av den nye stønadsordningen med arbeidsavklaringspenger som opprinnelig var planlaget gjennomført fra 1. oktober i år. Ny startdato for denne reformen i reformen er satt til 1. mars 2010.

I tillegg tilførte regjeringen Nav 320 nye stillinger i tiltakspakken som ble behandlet av Stortinget 13. februar i år.

Når Stortinget behandler Nav-proposisjonen i mars vil det komme ytterligere tiltak, opplyser Andersen.

ARKIVFOTO: Erlend Aas