• Uten at vi tar klimatilpasningen på alvor, går det rett til helvete. Det var kraftuttrykket KrF-toppen Lisbeth Iversen Lisbeth Iversen, slo til med under Norsk Vanns årskonferanse i Longyearbyen.

— Det var ingen forsnakkelse, sier Bergens-byråd Lisbeth Iversen til bt.no.

— Jeg brukte kraftuttrykket fordi det handler om at vi ikke har tid å miste. Vi må komme i gang med beslutninger nå. Er det noe som fortjener begrepet helvete, så er det scenario vi har foran oss hvis ingen handler, sier Iversen.

Styrelederen i Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsforetak, Jan Paus, som også er KrF-politiker, reagerte med sjokk da han hørte Iversens foredrag i Longyearbyen mandag.

— Den slags språkbruk hører ikkehjemme i et faglig forum, og Iversen gjør seg selv en bjørnetjeneste når hunblander teologiske begreper inn i VA-debatten, sier KrF-veteranen i Østfold.

Forsvarer sin språkbruk

Lisbeth Iversen forklarer hvorfor hun tok i bruk det dramatiske ordet:

— Selv i Bergen tangerer vi de verste scenario som forskerne ga oss for flere år siden. Byen flommer over når det kommer tropiske regnbyger. Vi må ta klimaet på alvor, og vi må tilpasse oss en ny virkelighet.

— Det må bli slutt på trenering av viktige avgjørelser, slik vi ser det i internasjonale forhandlinger. Jeg har fått anledning til å følge internasjonale klimaforhandlinger, og blir lei meg når så lite skjer. sier Iversen.

— Jeg tror på forandring, og derfor bruker jeg et direkte språk, legger byråden til.

Viktig konferanse

Iversen mener det er viktig å delta på årets Norsk Vann-konferanse på Svalbard, både for å lære, men samtidig også gi et signal om at det nå er på høy tid med samhandling mellom politikere og fagfolk.

— Vi vet at Bergen vil få mer nedbør. Vi har opplevd fem hundreårs-flom to ganger i løpet av en høst. Menneskeliv er gått tapt. Bekkalokk danser i gatene, infrastrukturen blir skadet, trafikken stanser opp og barna er i fare. Bergen er utsatt, og vi er sårbare. Vi må sette vann og avløp på topp på den politiske agenda. De som kun kjemper for lavere kommunale vann- og avløpsavgifter og ikke ser behovet for storsatsing, har ikke forstått hva dette dreier seg om, sier en engasjert byråd på Svalbard-besøk.

Må jobbe frem gode løsninger

— Overvannet har ødelagt nok i byen vår. Derfor må vi finne de gode løsningene. En av løsningene det arbeides med er å bygge diker for å møte økt vannstand i byen vår, sier Iversen videre. Det jobbes også med å åpne elver og bekker, slik at disse blir en integrert del av byutviklingen.

— Folk tåler ikke mer flom, og da er alternativet at de sammen med utbyggere og det offentlige må bli med og finansiere løsninger som forhindrer dette. Jeg håper Staten også kommer på banen her. Vi må igjen gjøre vannet til en ressurs og ikke en trussel, understreker Iversen.

Iversen er stolt over det klimaforum som er opprettet i Bergen. Bjerknessenteret for klimaforskning, Bergen kommune og Bergen Næringsråd er i gang med å øke kunnskapen om de utfordringer som kommer.

Utfordrer politikere

Hun håper langt flere politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt må våge å prioritere klimatilpasninger. Iversen er glad for at Bergen er med i European Climate Forum, og er en modellby innen ECF-samarbeidet. Her deltar kommunen sammen med andre europeiske byer om blant annet reduksjon av utslipp.

Likevel var Bergen en av Europa mest forurensede byer i vinter da kald luft sto stille over byen.

— Når vi ser at antall dieselbiler i Bergensregioen er økt fra 13.500 til 65.000 på fem år, så er en del av forurensningen faktisk menneskeskapt. Vi ble jo faktisk anbefalt å kjøpe dieselbiler. Slike anbefalinger kan vi ikke leve med i fremtiden. Vi er en del av en global verden, og verden er blitt så liten. Derfor har vi ingen tid å miste.

— Den dagen jeg eventuelt skulle bli avsatt fordi jeg ikke tok klima på alvor, ville være en forferdelig dag. Da er det bedre å fronte det jeg tror på, og jeg vil gjerne, sammen med andre engasjerte politikere og mine fagfolk i byen, kjempe en livsviktig kamp.

— Vi skal faktisk overlate våre byer til neste generasjon, avslutter Iversen.

Hva synes du om Iversens bruk av ordet «helvete»? Si din mening i feltet under!