I tillegg til norsk og islandsk EU-medlemskap ønsker han seg dansk og svensk medlemskap i valutaunionen.

De nordiske landene bør styrke samarbeidet i EU og danne en motvekt mot EUs store medlemsland, skriver Lipponen i en bok som ble presentert torsdag.

På en pressekonferanse i Helsingfors presiserte han at han ikke tar til orde for en nordisk blokk innen EU. Tanken er at de nordiske landene kan gå sammen om saksforberedelse, for eksempel foran EU-toppmøtene.

— De nordiske lands påvirkningsmuligheter i EU er maksimale i dette tiåret. Et medlemskap for alle nordiske land, det vil si også Norge og Island, er i det perspektivet noe det haster med, skriver Lipponen i boken.

Boka "Retning Europa" inneholder foruten tidligere taler og artikler en analyse av EUs utviklingsmuligheter og de nordiske lands plass i Europa.

(NTB)