Anders Behring Breiviks forsvarere har gjort ferdig sin bevisoppgave, og var i dag på Ila fengsel for å ta en siste samtale med tiltalte om hvilke vitner de ønsket å kalle inn til rettssaken.

— I dag har vi lagt siste hånd på verket. Det har vært et møysommelig og langt arbeid. Nå er vi ferdige med en bevisoppgave som alle kan stille seg bak, sier hovedforsvarer Geir Lippestad i etterkant av møtet med Behring Breivik.

Ønsket seg vitner

— Han har gitt uttrykk for hvem han ønsker seg. Langt fra alle har kommet med på listen, men noen av ønskene hans har kommet med. Vitnene som står på listen er rettslig relevante, sier Lippestad, som bekrefter at det er noen kjente navn som er på listen.

Det er ført opp mellom 30 og 40 navn på vitnelisten, hvor de fleste personene er eksperter innenfor medisin og helse. Det er også hentet inn fagkyndige vitner fra forskjellige miljøer, og Lippestad bekrefter det Aftenposten tidligere har skrevet, at mulla Krekar er blant vitnene som kalles inn.

Hovedmålet for Breiviks forsvarere er å føre vitner som kan påvise at Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig.

— Hovedtyngden i bevisoppgaven vil være fagvitner som kan si noe om tilregnelighet, sier Lippestad.

- Tett program

— Spørsmålet er om det er noen miljøer på venstresiden eller høyresiden som kan ha noe av samme verdensbilde eller oppfatning som Behring Breivik. Det kan ha en betydning for vurderingen av tilregneligheten hans, sier Lippestad.

— Det blir ett tett program. Vi har en ramme på en uke. Vi måtte sette grense et sted, sier Lippestad.

Forsvarets vitneliste vil derfor hovedsakelig bestå av helsepersonell som ikke er enig i den første sakkyndigrapporten, som konkluderte med at Behring Breivik er utilregnelig.