— Jeg synes rettsmøtet gikk fint. Det var viktig at det var åpent, og det var viktig at siktede var til stede. Det borger for en god gjennomføring av saken videre, sa Lippestad etter at fengslingsmøtet var over.

Breivik ble stanset av dommeren da han forsøkte å snakke om andre ting enn skyldspørsmålet. Han erkjente terrorhandlingene, men ikke skyld.

— Det er slik at han har full rett til å begjære seg løslatt. Det var greit at han ble stanset, det er ikke grunnlag for å bruke tid på å snakke om andre ting, sier Lippestad.

Mot slutten av møtet ba Breivik om å få ordet for å snakke til de pårørende, men fikk avslag.

— Jeg vet ikke hva han hadde tenkt til å si. Han har en spesiell virkelighetstsoppfatning, sier Lippestad til bt.no

Hvordan kommenterer du at han ble sittende mens dommerne reiste seg?

— Jeg et ikke om det var bevisst, men han sier jo at han ikke anerkjenner norske domstoelr, det kan være noe rundt det, sier Lippestad.