Bergens Tidende reiste saken om fusjonssamtalene mellom Hydro og Statoil overfor statsminister Kjell Magne Bondevik på hans månedlige pressekonferanse i går. BT ville vite hvordan han så på den manglende informasjonen til styret og eierne i Statoil.

— Jeg vil ikke si noe om informasjonen til styret. Men når det gjelder informasjon til dominerende eier, mener jeg det skal informeres når samtalene blir substansielle. Her var rundt 30 personer involvert. Da er det åpenbart at samtalene er substansielle, og det er naturlig at eier blir informert, svarte Bondevik.

Kilder i regjeringsapparatet opplyser at det skapte betydelig undring og irritasjon at fusjonssamtalene ble offentlig kjent, uten at regjeringen var blitt informert.

Tidligere har olje- og energiminister Einar Steensnæs gitt klar melding da Lindbæk ble kalt inn på teppet for å forklare seg etter at samtalene mellom Hydro og Statoil ble offentlig kjent.

- Forsto ikke

Det kom totalt overraskende på Lindbæk i går at statsminister Bondevik mener det samme som sin olje- og energiminister. Lindbæk sier rett ut han ikke var klar over at Steensnæs uttalte seg på vegne av regjeringen da saken ble drøftet.

— Jeg fikk ingen indikasjoner på at Steensnæs representerte Regjeringens syn, men at han ga uttrykk for sin egen skepsis til en fusjon, sier Lindbæk.

Når BT forteller Steensnæs hva Lindbæk har sagt, har han denne kommentaren:

— Jeg uttaler meg selvsagt som fagstatsråd. Det er ikke mitt personlige syn jeg gir uttrykk for i en slik sammenheng. Saken ble tatt opp i regjeringen på forhånd. Det var regjeringens standpunkt jeg ga uttrykk for, og det er utvetydig formidlet til selskapet. Jeg har vært veldig klar på dette.

Steensnæs sier samtidig at han ikke venter at selskapet informerer eierne om strategiske vurderinger som ledelsen i selskapet til enhver tid gjør.

— Men når det kommer så langt som til strategiske samtaler, da venter jeg at eierne blir orientert på samme måte som i andre selskaper, sier han.

- Sonderinger

Meldingene får ikke Jannik Lindbæk til å endre syn på egen fremgangsmåte.

— Det dreide seg kun om sonderinger mellom Hydro og Statoil. At det fra vår side var involvert rundt 30 medarbeidere, forandringer ikke karakteren av sonderingene. Det er bakgrunnen for at saken ikke har vært styrebehandlet. Derfor var det heller ikke naturlig å informere eierne og regjeringen.

— Du avviser altså kritikken fra Steensnæs og Bondevik?

— Jeg fastholder at det ikke var naturlig å informere eierne, og det har jeg gitt uttrykk for til Steensnæs.

— Statsminister Bondevik og olje- og energiminister Einar Steensnæs har en annen vurdering av dette enn deg?

— Jeg fastholder min vurdering, som jeg kom frem til etter råd fra de to fremstående advokatene Andreas Mellbye og Jonas Myhre, sier Jannik Lindbæk til Bergens Tidende.

Må forklare seg

Det er også sterk misnøye blant flere av styremedlemmene i Statoil for at de ble holdt utenfor. Flere tillitsvalgte har rykket ut med kritikk av prosessen.

I neste uke må Lindbæk forklare seg for styret i Statoil der noen få utvalgte skal ha fått informasjon.

— Er Lindbæks posisjon som styreleder svekket?

— Vi får vente og se hva han har å si. Vi er spente, sier Stein Berdal til Bergens Tidende. Han er konserntillitsvalgt i Statoil og medlem av styret.

INN PÅ TEPPET: Styrelederen i Statoil, Jannik Lindbæk, må i neste uke forklare seg for Statoil-styret. FOTO: ARASH A. NEJAD, SCANPIX