Bakgrunnen for den uvanlige dommen er at det var dissens blant dommerne om skyldspørsmålet, men at de kom til enighet i spørsmålet om oppreisning. Den tidligere samboeren anket oppreisningskravet på stedet.

En av meddommerne mente 21-åringen var skyldig, men flertallet mente at det ikke kan helt utelukkes at Didriksen forlot leiligheten og forsvant, slik den tidligere samboeren har forklart.

Flertallet sier videre at man er svært nær grensen for teoretisk tvil, men at det likevel foreligger en tvil som skal komme tiltalte til gode. Derfor ble samboeren frifunnet i drapssaken. I oppreisningssaken kom retten likevel til at det foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at tiltalte har tatt livet av Linda.

I domspremissene heter det at retten sitter med inntrykk av at tiltalte ikke har gitt en fullstendig forklaring, og at han har tilpasset forklaringen for å få den til å passe med nye momenter.

Retten mener også at den 21 år gamle mannen har forklart seg lite troverdig når det gjelder den store bagen som er blitt mye omtalt i saken. Aktoratet mente han kunne ha bruk bagen til å frakte vekk liket med.

Linda Didriksen ble funnet drept i juni 2001, nøyaktig ett år etter at hun var meldt savnet fra leiligheten hun delte med sin samboer på Ørnes i Meløy i Nordland. Russejenta var gravid da hun ble meldt savnet 1. juni 2000.

(NTB)