Ledelsen i Lillesand kommune har pålagt skolen å kutte årets budsjett med 246.000 kroner på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon.

— Vet jeg bryter loven- Jeg er fullt klar over at jeg bryter Opplæringsloven, som slår fast at elevene skal ha 38 ukers opplæring i året, men alternativet var å bryte forskriften Læreplan 97 (L-97). Det var altså et valg mellom pest og kolera, sier rektor Knudsen til NTB.

De 40 lærerne ved Borkenhagen skole har allerede fått varsel om permisjon.

— De ansatte har gitt meg enorm støtte i denne saken. De har forståelse for at jeg velger dette alternativet, fremfor en langpining som går ut på kutt i sløydtimene, svømming eller assistenter i klassene, forteller Knudsen.

Han er klar over at ni ekstra feriedager for de 340 barneskoleelevene stiller foreldrene overfor en vanskelig situasjon.

— Saken er tatt opp i Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU). Også der foretrekker de permitteringer i en kort periode framfor kutt gjennom hele skoleåret, men det er klart at FAU ikke uten videre kan godta at Opplæringsloven brytes, sier Knudsen.

Permitteringssaken ligger nå på Lillesand-rådmann Rune Berges bord.

— Jeg regner med å høre fra kommunen relativt raskt, opplyser rektoren. NTB