Årsresultatet for 2002 ble 103 millioner kroner, viser foreløpige regnskapstall. Resultatet er 97 millioner svakere enn i 2001. Informasjonsdirektør Jørn Lekve sammenlikner utviklingen i 2002 med et skøyteløp:

— Helt frem til to runder før slutt, lå vi an til verdensrekord. Så gikk vi på trynet to ganger, sier Jørn Lekve.

De to smellene handler om bankens andel av underskuddet i Sparebank 1 Gruppen AS på 133 millioner kroner. I tillegg har banken utgiftsført 125 i tap på utlån til Finance Credit.

Sparebanken Vest vedtok i oktober å melde seg ut av Sparebank 1-alliansen. Ved neste årsskiftet skal skilsmissen være fullbyrdet. I år er det avsatt 57 millioner i såkalte restruktureringstiltak, fremgår det av pressemeldingen som er sendt Oslo Børs.

I går skrev BT at forstanderskapets formann Kjellaug Kvåle har trukket seg fra ledervervet på grunn av uenighet om bankens håndtering av Finance Credit-skandalen. Kvåle hadde meldt forfall til gårsdagens møte. Hun har overfor BT ikke ønsket å kommentere avgangen.

På møtet i går ble nestformann Karl Mæland konstituert som leder av forstanderskapet frem til nytt valgmøte i april, der det innstilles på ny formann og nestformann, opplyser valgkomiteens leder Tor Johannessen til BT.

På møtet i går redegjorde styreformann Pål W. Lorentzen om bankens engasjement i Finance Credit. Ifølge Tor Johannessen ble orienteringen enstemmig tatt til etterretning av forstanderskapet, etter "en saklig meningsutveksling og grundig behandling". Forstanderskapet består av fire grupperinger; innskytervalgte, kommunevalgte, ansatte og representanter for grunnfondsbeviseierne.