Det er blant ungdom at økningen i nye uføre er aller størst. Blant de under 30 år er det nå 9.500 personer som er satt utenfor arbeidslivet på grunn av uførhet. Økningen fra i fjor er på nær 800 personer, tilsvarende 9 prosent, skriver Dagsavisen.

Dermed står arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) overfor et stort paradoks når han fredag skal presentere arbeids— og velferdsmeldingen:

For selv med de laveste arbeidsledighetstallene på 20 år her i landet, er det ikke nok til å veie opp for at antall uføretrygdede øker.