Ifølge Aftenposten antyder flere sentrale kilder i Ap at det er lite sannsynlig at Lie blir stilt for riksrett. Bak denne vurderingen ligger argumentet om at det er så lenge som 11 år siden det kritikkverdige forholdet skjedde — og at det ikke ses på som et veldig alvorlig brudd på opplysningsplikten, i den forstand at det i ettertid ikke fikk så veldig store konsekvenser.

- Brøt opplysningsplikten Torsdag konkluderte Smith-kommisjonen med at det bør vurderes å reise riksrettstiltale mot KrF-politikeren som var samferdselsminister i Syse-regjeringen.

Bakgrunnen er at kommisjonen mener Lie var ansvarlig for at regjering og storting i 1990 ikke fikk nok informasjon om de andre lokaliseringsalternativene. På bakgrunn av det mener kommisjonen at han brøt opplysningsplikten på en slik måte at det bør vurderes å stille ham for riksrett.

— Vi påstår ikke at Lie har brutt informasjonsplikten overfor regjering og Storting, men sier at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å vurdere det. Det er til sjuende og sist Odelstinget som må ta stilling til dette, sier kommisjonens leder, professor Eivind Smith.

Det er ikke bare Lie, som tidligere samferdselsminister, men også andre medlemmer av den daværende Syse-regjeringen som har fått søkelyset rettet mot seg fra den stortingsoppnevnte Gardermo-kommisjonen.

Juridisk grunnlag Kommisjonen har dermed gitt politikerne juridisk grunnlag for å reise riksrettssak mot Lie. Dersom det skjer er det første gang på 75 år at det reises riksrettstiltale mot en norsk politiker. Da kommisjonens konklusjoner ble kjent torsdag, var det bare Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagen som mente at det bør nedsettes en forberedende komité på Stortinget som kan vurdere om det skal reises riksrettssak mot både Lie og Aps tidligere samferdselsminister Kjell Opseth.

Smith-kommisjonen slår fast at det ikke er påvist noe grunnlag for det "skurkebildet" som er skapt av tidligere samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) og tidligere departementsråd Steinar Killi.

— Mange av historiene som er knyttet til Opseth, skjedde mens Lie var statsråd. Det er ikke grunnlag for å si at Opseth lurte noen, sier Smith. Imidlertid hører det med til historien at Thorbjørn Jagland nektet kommisjonen innsyn i regjeringsnotatene fra regjeringene Brundtland og Jagland.

Neppe riksrett Ingen av riksavisene krever fredag at Lie bør stilles for riksrett. Aftenpostens politiske kommentator Håvard Narum mener riksrettstiltale er lite sannsynlig.

— Ap var sammen med SV sterkt imot at Stortinget skulle oppnevne Smith-kommisjonen. Dermed vil det ta seg svært dårlig ut om disse partiene skulle bruke kommisjonsinnstillingen som begrunnelse for riksrett mot Lie. En slik beslutning vil bli enda vanskeligere for Ap, på bakgrunn av at Thorbjørn Jagland i motsetning til lederne i alle andre berørte regjeringspartier nektet kommisjonen innsyn i regjeringsnotatene fra regjeringene Brundtland og Jagland, skriver Narum.

Dagsavisen skriver på lederplass at Lies opptreden er svært alvorlig i vårt parlamentariske system, men tror likevel ikke riksrett er veien å gå.

NTB