Pakkene er produsert av Vestfold Kjøttråvare og er merket med produktnummer 327. Vestfold Kjøttråvare og Lidl har trukket produktene tilbake fra markedet.

Mattilsynet fikk først beskjed om at kjøttdeigen stammer fra Gilde Fosen

– Men de siste beskjedene vi nå har fått tyder på at kjøttdeigen også kan inneholde kjøtt fra andre underleverandører, sier direktør Joakim Lystad i Mattilsynet mandag kveld.

Intern kontroll

Mattilsynet ble varslet om funnene mandag ettermiddag, etter at Lidl hadde foretatt egne prøver av sin kjøttdeig ved et privat laboratorium.

Mattilsynet melder at prøver av kjøttdeigen er sendt til ytterligere analyse hos Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), og resultatene ventes å være ferdig tidligst tirsdag. Disse prøvene vil bekrefte om der er E.coli O103 og i tilfelle hvilken type. FHI vet ennå ikke om kjøttdeigen fra Lidl kan ha noe med de syke barna å gjøre. Men selv om prøvene viser seg å inneholde E.coli O103, så er ikke alle stammer av bakterien farlige.

– Nei, det finnes mange typer av E.coli O103 som ikke er farlige, men om bakterien som er funnet er farlig eller ikke vil videre prøver avdekke. Men vi jobber nå som om dette er den farlige bakterien, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Ikke fra Lidl

Men selv om det skulle vise seg at det er den farlige bakterien det her er snakk om har Mattilsynet ingen indikasjoner på at de syke ungene har spist kjøttdeig fra Lidl.

– Ifølge intervjuskjemaene våre, såfremt de vi har intervjuet har husket riktig, har ingen av de syke barna spist kjøttdeig fra Lidl, sier Lystad.

Og så lenge det fremdeles er uvisst hvor smitten stammer fra, opprettholder Mattilsynet sitt råd til folk om kjøttdeig.

– Vi råder folk til å la frossen kjøttdeig de har liggende i fryseren, bli liggende noen dager. Og hvis en absolutt skal spise kjøttdeig, må en passe på at den er hundre prosent gjennomstekt, sier Lystad.

Funnene av en mulig farlig bakterie er gjort både i fersk og frossen kjøttdeig.

Mattilsynet understreker at FHI opprettholder at kjøttdeig med opphav fra Gilde trolig er årsaken til de ni sykdomstilfellene.

Matvarekjeden Lidl har trukket et parti av 400-gramspakninger med Gullgryten kjøttdeig, etter at det ble funnet en variant av bakterien E.coli O103 i produktet. FOTO: SCANPIX