Arvid Berentsen

Det forklarte Havnå selv under tredje dag av Nokas-saken i Stavanger tingrett nå i formiddag.

Det gikk rundt halvannen måned fra Havnå fikk beskjed om å skaffe sleggen og øksen til han leverte disse verktøyene.

— Hvor kjøpte du dette utstyret? spurte rettens formann, sorenskriver Helge Bjørnestad.

— I Arendal, svarte Havnå.

Bilen var ikke tiltenkt kuppet han visste Toska planla i Stavanger. Det var en bil Toska skulle bruke under sitt oppholod på Nord-Jæren. Toska ønsket, ifølge Havnå, ikke å leie bil selv fordi han ikke kunne få leid en bil uten å måtte gi fra seg kredittkort. Det ønsket ikke Toska å gjøre fordi han av ulike årsaker ønsket å "ligge lavt" denne perioden.