KJETIL OLSEN

Dermed hevder 26-åringen fra Oslo det samme som Kjell Alrich Schumann; at han kun leverte det David Toska ba om fra basen i Sandnes.

Ridvan Halimi er én av fem tiltalte som risikerer å bli dømt til forvaring, først og fremst fordi påtalemyndigheten mener at han var helt sentral både i forberedelser og under selve NOKAS-ranet.

Halimi forklarte seg i dag for første gang i saken. Han fortalte at han besøkte David Toska to ganger i Sandnes i løpet av vinteren og våren i fjor. Det første besøket skal, ifølge Halimi, utelukkende ha vært et sosialt besøk.

En felles venn av Halimi og Toska var da med. Denne vennen ble skutt i Oslo kort tid etterpå.

— David hadde jo fått seg unge, og jeg ville gjerne besøke Toska etter å ha sittet i varetekt, forklarte Halimi fra vitneboksen i Stavanger tingrett i formiddag.

Kort tid etter vennens begravelse, som var 13. februar i fjor, skal Toska ha spurt om Halimi kunne skaffe "noe utstyr", noe sistnevnte sa ja til. Tidligere er det kommet frem at Toskas planlegging av NOKAS-ranet var i full gang på dette tidspunktet.

— Hva slags utstyr var det snakk om, ville sorenskriver Helge Bjørnestad vite.

— Jeg fikk ikke akkurat noen handlelapp, men han sa at han trengte brekkjern, bager, jakker, sko og litt forskjellig. Og så trengte han tapetkniver, tror jeg.

— Var det snakk om kjøretøy?

— Nei.

— Spurte du om hva dette utstyret skulle brukes til?

— Nei, men jeg satte det i sammenheng med bankboksene (bankboksbrekket på Bryn i Oslo, som Toska er tiltalt for, red. anm.).

— Forsto du at noe var i gjære?

— Ja, det gjorde jeg.

— Spurte du om hva?

— Nei, jeg spurte ikke om det.

Halimi fortalte at han deretter kjøpte rundt 10 brekkjern, 10 enkle, svarte bager, fire-fem jakker, tre par sko og tre eller fire tapetkniver.

— Hva var prisen på dette, ville Bjørnestad vite.

— Jeg vet ikke konkret, men rundt 6000-7000 kroner, svarte Halimi, som mener at det aldri var snakk om at han skulle levere våpen.

Så kom 26-åringen på at han også skaffet fem eller seks mobiltelefoner med uregistrerte kontantkort.

— Hva skulle de brukes til, ble det sagt noe om det?

— Nei, det ble det ikke.

Rundt 10. mars i fjor skal Ridvan Halimi ha besøkt David Toska i Sandes for annen gang. Halimi skal da ha tatt med seg mobiltelefonene.

— Men det andre utstyret da, det tok du ikke med?

— Nei, jeg visste ikke at David skulle ha det i Stavanger.

I RETTEN: Ridman Halimi og advokat Trygve Staff.
SCANPIX