Stillingen som nummer èn i Barne-, likestillings-, og inkluderingssdepartementet har vært ledig siden Audun Lysbakken trakk seg som leder på mandag, etter masse rot med tildelinger og tilskuddsordninger.

Kristin Halvorsen ble satt inn som vikarierende leder i kaoset som oppsto. En rekke kilder mener derimot at det er Thorkildsen som skal ta over på permanent basis.

Fokuserte på barn

Barn og barnehager var da også det første Thorkildsen tok opp i sin første tale til SV sitt landsmøte, som

partiets nye nestleder.

— Vi har fått mye pepper for at vi er et barnehageparti. Men dere skal være stolte av at vi er et parti for barna. SVs glødende engasjement for barna har gitt tusenvis et bedre liv. OEDCD priser oss for barnehagene vårre.

Thorkildsen snakket om den økonomiske krisen i Europa, og konsekvensene det får for antall barnefødsler.

— I Italia er det tørkesesong, men i Norge er det annerledes. Vi får barn som aldri før.

Flere hovedsaker

I talen sin snakket hun om mobiliseringen partiet skal gjøre frem mot valget 2013.

— Som Jørn Jamtfall en gang sa, nå skal vi hjem og snu kjerringa.

Thorkildsen sa de skulle blinke ut tre hovedsaker som partiet skal satse på, og snakket om miljøkampen og kampen for sosial likhet som to av de viktigste for partiet.

Hun levnet ingen tvil om hva den nye ledelsen mener om vikarbyrådirektivet, som regjeringspartner Ap presser gjennom Stortinget via samarbeid med opposisjonen.

— Vi skal ha flere faste stillinger, mer heltid, og mer utdanning og kompetanse gjennom livsløpet.

Dem som snakker om frihet, bør prøve seg som midlertidig ansatt, mener Thorkildsen.

— Frihet er tryggheten å vite at du har en jobb, å vite når du skal jobbe og hva du skal tjene.