Han mener gudstroen gir livet hans mening også i alderdommen.

— En prest blir aldri pensjonert. Det er alltid mulig å stå til tjeneste, enten gjennom vikariater eller på annen måte. Følelsen av at det er bruk for en og at man ikke står på sidelinjen er viktig, synes Ragnvald Hemstad.

Undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viser at prester har lengst forventet levealder av alle yrkesgrupper. Hemstad mener følelsen av å ha kontakt med Skaperen og å være i kontakt med skaperverket er med på å gi prester et harmonisk liv. Han peker også på at prester er heldige fordi de ikke har en presset arbeidssituasjon, og at de dermed har muligheten til å være sin egen herre.

Hemstad tror en annen grunn til at prester blir så gamle er at de lever sunnere enn gjennomsnittet med tanke på risikofaktorer som røyking, alkohol, kosthold og mosjon. Selv er han opptatt av å holde seg i god fysisk form, og mediterer daglig.

— Jeg sitter i stillhet og faller til ro. Det hjelper meg til å koble av og ikke bli stresset. Jeg henter meg inn igjen og finner nye krefter. Det er viktig å ha et videre perspektiv enn dette jordiske livet. Jeg takker for hver dag jeg får, og er rede til å takke for meg når den dag kommer, forteller presten.

MEDITERER: Presten Ragnvald Hemstad (81) bruker daglig meditasjon for hente nye krefter og forhindre stress.<br/> ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE