Svært mange alkoholikere opplever skilsmisse 1-2 år etter at de har fått behandling for alkoholmisbruket.

— Det er et paradoks at så mange går fra hverandre etter at de faktisk har kuttet alkoholen. Ofte blir nederlaget så stort at de begynner å drikke igjen, sier psykologspesialist Cecilie Thorsen.

Etter å ha jobbet med både rusbehandling og samlivskurs hver for seg i en årrekke ble hun oppmerksom utfordringene til denne gruppen. I samarbeid med kolleger på Senter for livsmestring har hun nå laget et samlivskurs som er skreddersydd for par der en av partene har strevd med alkoholmisbruk.

**Les også:

— Jeg kan gjøre alt, bortsett fra å drikke**

Destruktive mønstre

— Alkoholisme er en sykdom som ikke bare rammer den som drikker, men også den nærmeste familien. Ofte utvikler parene destruktive samlivsmønstre som kan være veldig vanskelig å komme ut av selv om man klarer å kutte alkoholen, sier Thorsen.

Typisk for for noen av parene er at vanlige diskusjoner ofte ender i kjempestore krangler. Mens den ene parten føler seg anklaget fordi han eller hun drikker, er den andre sint, frustrert og skuffet over situasjonen.

Andre venner seg til å leve i taushet uten å snakke om det som er som virkelig er viktig i parforholdet. Når de slutter å dele tankene sine med hverandre fører det ofte til at begge føler seg ensomme og uten fellesskap.

Partner tar alt ansvar

— Felles for mange er at de tror alt vil ordne seg bare de blir kvitt alkoholproblemet, men slik er det som regel ikke. Al-Anon og AA bruker begrep som medavhengighet. Det betyr at partneren tar masse ansvar for økonomi, barn, hus, hjem og familiens fasade. På den måten legges forholdene til rette for at den andre kan fortsette drikkingen. Etter at alkoholikeren har kommet seg ut av rusmisbruket kan det fremdeles være vanskelig for partneren å slippe han eller henne til, sier psykologspesialisten.

**Les historiene til alkoholikeres pårørende her:

De som dekker over**

De nye kursene arrangeres i april og september på Hotell Augustin i Bergen. Målsetningen er å gi parene hjelp til å endre inngrodde adferdsmønstre.

— De skal få kjennskap til typiske utfordringer for par der en drikker, samt lære verktøy for å kommunisere konstruktivt. I tillegg håper vi at de kan glede seg over gode rammer og god mat. Mange av disse parene har ikke hatt romantikk i forholdet på årevis, sier Thorsen.

Ny start

Terskelen for å oppsøke et slikt kurs er høy for mange. Derfor legger arrangøren stor vekt å formidle at deltakerne ikke trenger å utlevere seg selv til andre for å være med.

— Alle private samtaler foregår i paret. Man trenger ikke en gang å fortelle de andre hvem som er alkoholikeren i forholdet, sier hun.

Thorsen tror at kursene kan være med på å gi slitne par en ny start.

— Samlivskurs fører til at folk snakker bedre sammen og får et lavere konfliktnivå. Da får de det også bedre i forholdet, sier hun.

NYTT I NORGE: Psykologspesialist Cecilie Thorsen starter kurs for å hindre at par med alkoholproblemer skal gå fra hverandre.
Kristin Jansen