Studieåret i Japan tok han som et friår fra studiene i industriell økonomi ved NTNU. Stipendet fikk Kalbekken kjennskap til ved en tilfeldighet gjennom en canadisk som hadde studert i Japan.

20 sider

Interesse for Japan og spesielt den japanske kampsporten aikido, gjorde at NTNU-studenten i 1999 begynte å jobbe med utenlandsoppholdet. Først hentet han ned et søknadsskjemaet fra Norges forskningsråds nettside. Søknaden krevde diverse legeattester, planer og motivasjonsbrev, og ble til slutt på rundt 20 sider. Etter at søknaden var levert, fikk Kalbekken flere beskjeder om at han rykket frem i stipendkøen. Og i oktober 2000 reiste han til Japan.

Fem arbeidsdager med søknadsskriving, innhenting av attester og intervju på den japanske ambassaden, gikk med for å få Monbukagakusho-stipendet. Stipendet formidles av Norges forskningsråd og finansieres av det japanske utdanningsdepartementet. Det består av to stipend som utdeles årlig: et til samfunnsfag-, naturvitenskap— arkitekt- og medisinstudenter, og et til språk- og kulturstudenter.

Ordnet kurs

— Jeg gjorde alt arbeidet med reisen selv. For å unngå trøbbel med Lånekassen tok jeg et år permisjon fra studiene i Norge. Hadde jeg kjempet, hadde jeg kanskje fått året godkjent som en del av ind.øk.-studiet, men det har jeg ikke gjort, sier Kaldbekken.

Som eneste europeer ble han plassert ved Nagasaki University som har 20.000 studenter. Første halvdelen av studiene besto av japansk språk, resten besto av økonomi. Etter det Kalbekken kaller et stramt og ordnet språkkurs, snakker han nå japansk godt.

— Jeg synes studiet gikk veldig greit. Men hvorfor akkurat jeg fikk stipendet, det har jeg spurt meg om i ettertid. Uansett hva jeg hadde fått ut av studieoppholdet, hadde det på ingen måte vært fånyttes. Erfaringene fra Japan er noe jeg tar med meg videre.

KULTUR OG SPRÅK: Kulturen og språket er det Kristoffer Kalbekken fra Porsgrunn mener han har mest igjen for etter et års studier i Japan. Fem arbeidsdager og intervju på den japanske ambassaden i Norge brakte ham dit.