Lørdag kveld trodde Kallestad at han skulle slippe unna streiken, signalene fra forhandlingene var positive. Men klokken to natt til søndag var bruddet et faktum.

Kom uventet

– Jeg hadde ikke ventet å måtte streike. Heldigvis gikk det raskt før forhandlingene kom i gang igjen, sier han.

Og tidlig i går morges kom meldingen om at partene i byggenæringen var blitt enige, etter at riksmeklingsmannen mandag ettermiddag startet en ny meklingsrunde.

– Jeg vet ikke hva som skjedde i sluttfasen i helgen. Jeg oppfattet Riksmeklingsmannen tett oppunder deadline at det var enighet om rammene. Da virker det ganske amatørmessig at det ikke blir enighet, sier Kallestad.

Han mener arbeidsgiversiden må ta ansvaret for at det ikke ble enighet. Når det er sagt, mener han at bygningsarbeiderne har fått en god avtale.

– Det at bedriftene har fått innsynsrett i de avtalene som er gjort med innleid arbeidskraft, er viktig for oss. det betyr at vi i de minste vet om de følge spillereglene, sier han.

Løfter minstelønn

Nå mener Kallestad at dette ikke er noe problem i forhold til seriøse bedrifter, men det å kunne gå inn og sjekke de mindre seriøse, mener Kallestad er viktig.

Han er og fornøyd med at det ble funnet en løsning for avtalefestet pensjon, men han beklager at det må gås en ny runde.

– Vi beholder denne ordningen frem til 2010, men det er ikke lenge til, og vi skal forhandle allerede i 2008, sier han.

Innenfor byggfagene er det svært mange som benytter seg av retten til avtalefestet pensjon. Men det skjer også innen yrkesgrupper der Kallestad er mer i tvil om behovet.

– Det viktige er at den blir brukt slik den var tenkt. Den er ikke ment for fullt arbeidsføre. Folk oppfatter AFP som rettighet, i hvert fall slik det blir fremført i mediene. Det betyr vel at vi må regne med innstramminger, men det bør ikke ramme oss i byggfagene. Her er behovet for denne ordningen stort.

Også minstelønnen gjør et hopp med den nye avtalen. Økningen er på 5,9 prosent.

– I dag er ikke dette et problem for oss. Men kommer det nye nedgangstider i bransjen er det viktig med et sikkerhetsnett i bunnen. Det sikkerhetsnettet må løftes så høyt som mulig i gode tider, sier Kallestad.

Den nye minstelønnssatsen for fagarbeider er 132 kroner timen, for ikke faglærte uten bransjeerfaring er satsen 118 kroner timen.

I går var Kallestad på jobb igjen for Brødrene Ulveseth.

– Lettelsen er stor i dag. Streik er noe ingen vil ha. Det er siste sort, sier han.

Tor Høvik