• Bøygen er å komme inn i systemet. Når du først er der, får du god hjelp, sier Terje Ivory Hartvedt Lerøy. Han leder Aurora i Bergen, en søsterorganisasjon til Mental Helse.

Lerøy er også initiativtakeren til Amalie Skrams hus i Bergen, et aktivitetshus for mennesker med psykiske lidelser. Hans erfaring er at de fleste som bruker huset får god oppfølging i hjelpeapparatet.

Problemet er å forsere de første hindrene når sykdommen rammer. Han måtte slite for å bli innlagt da han ble syk første gangen. Ikke visste han hvordan han skulle gå frem for å få hjelp heller.

— Det blir omtrent som å ta førerkort. Når det først er gjort, vet du hvordan du skal kjøre. Jeg slet virkelig tungt da jeg trengte behandling første gangen. Alt blir mye lettere når det ligger en journal på deg hos legevakten eller at fastlegen kjenner diagnosen din. De fleste pasientene jeg kjenner til, får da også god hjelp. Ikke minst finnes det mange flotte fastleger.

Men han legger heller ikke skjul på at folk har svært forskjellige erfaringer.

— I Aurora opplever vi flere ganger at vi virkelig må kjempe for at folk skal få hjelp. Jeg har selv fulgt flere pasienter til legevakten som legene vegrer seg for å legge inn. Det hender at vi må stå virkelig hardt på for at de skal bli tatt under skikkelig behandling, sier Lerøy. Han forteller at han i ett tilfelle truet med å politianmelde en lege for at den syke skulle bli tatt hånd om.

DIAGNOSE OG JOURNAL: Den som har fått en diagnose eller har en journal liggende hos legen, får god hjelp og oppfølging. Problemet er å komme inn i systemet, sier Terje Ivory Hartvedt Lerøy.