Praksisjusteringen skjer med virkning fra 10. desember 2007, melder Arbeids— og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Innvandrere med pakistansk bakgrunn utgjør over 28.000 personer, og dette er den største gruppen av personer med innvandringsbakgrunn i Norge.

– Jeg er glad for at flere i vår innvandrerbefolkning med bakgrunn fra Pakistan nå lettere skal kunne få besøk av sine søsken, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i pressemeldingen.

En viktig forutsetning for praksisendringen er at de som får besøksvisum, returnerer til Pakistan innen visumperioden.

Hanssen vil sikre at dette skjer ved å etablere kontrollrutiner som at de som får visum, personlig må melde seg for ambassaden etter retur til Pakistan.