Det viser Norsk seniorpolitisk barometer, som blir presentert denne uken. 76 prosent oppgir mangel på arbeidskraft som forklaring, mens 53 prosent mener forklaringen er at 50-åringene er produktive og nyttige.

Erik Dalen i Synovate, som har faglig ansvar for utformingen av undersøkelsen, sier årets barometer befester trenden fra de siste fem årene.

– Sakte, men sikkert ser vi at den positive holdningen til seniorer øker både i befolkningen og blant arbeidslivets ledere, sier han til seniorpolitikk.no.