– Jeg vil instruere UDI med sikte på å justere praksis for besøk av nær familie fra Pakistan. Dette gjelder særlig for søsken, men jeg vil også vurdere endret praksis for søskenbarn. Målsettingen er at flere skal få visum, at saksbehandlingstiden skal bli kortere og at forholdene skal legges bedre til rette for søkerne, sier Hanssen i en pressemelding.

Hanssen begrunner utspillet med at det fra mange hold er kommet signaler om at visumpraksis til Norge for personer fra Pakistan er strengere enn til land vi sammenligner oss med. Særlig gjelder dette for personer som har søsken i Norge, noe en forskningsrapport fra Long Litt Woon underbygger, påpeker Hanssen.

UDI gjennomgår nå visumpraksisen overfor Pakistan. Forslaget skal behandles i tråd med Norges forpliktelser i forhold til Schengen-regelverket.