Drosjenæringen har vært kritisert for kompliserte og lite forståelige takstsystemer.

Nå vil de innføre en standard utregnet enhetspris for sentralenes takster, som skal fremgå ved skilting på bilene.

Norges Taxiforbund skriver i en pressemelding at jamførprisen blir tatt i bruk etter mønster fra svensk taxinæring. For at kundene skal kunne sammenligne priser mellom ulike drosjeselskap, vil man skilte bilene med prisen på en standardisert tur, definert slik at sluttpris gjelder 7,5 betalte kilometer og 3 betalte minutter.

Forbundet regner med at skiltingen vil være på plass i alle områder med konkurrerende sentraler i løpet av våren 2010.