OLAV GARVIK olav.garvik@bergens-tidende.no

Det er det regjeringsoppnevnte valglovutvalget som åpner for radikale endringer. Partiene får langt mindre makt enn hittil.

Utvalget har hatt fylkesmann Sigbjørn Johnsen som leder, og overleverer innstillingen til kommunalminister Sylvia Brustad tirdag.

For å stimulere valginteressen, og særlig fremmøtet på selve valgdagen, går utvalget dessuten inn for at menigmann får reell innflytelse på hvem som skal velges inn på Stortinget.

500 kumuleringer Etter det Bergens Tidendes nettutgave kjenner til ønsker et samlet utvalg at velgerne skal få anledning til å kumulere kandidater på stortingslisten, slik at det får reell effekt på samme måte som ved kommunevalget.

Men for at kumuleringene skal ha effekt må en kandidat få minst 5 prosent av listestemmene. Utvalget har brukt den svenske valgordningen som eksempel, der sperregrensen er satt til 8 prosent.

I et parti som for eksempel får 10.000 stemmer i et fylke vil det bety at en stortingskandidat som står oppført som nummer to på listen må ha minst 500 kumuleringer for å gå forbi førstekandidaten.

Den samme ordningen som er foreslått for stortingsvalget skal også gjelde fylkestingsvalget.

Slutt på å stryke Ved kommunevalget forsvinner både adgangen til å stryke kandidater og å overføre kandidater fra en liste til en annen (såkalte slengere).

Men velgernes makt øker likevel, ettersom partiene bare skal få anledning til å forhåndskumulere maksimalt to kandidater. Men i dagens valgordning teller de som er forhåndskumulert dobbelt.

Etter utvalget opplegg skal de to kumulerte bare ha et «tillegg» på 20 prosent.

På valgdagen skal velgerne fortsatt kunne kumulere så mange kandidater de ønsker.

«Kalkulert risiko» – Disse forslagene øker faren, eller muligheten, for valgkupp dramatisk?

– Ja, jeg er enig i det. Men det er en kalkulert risiko, for det overordnete målet er å skape større velgerengasjement. Det er alltid en fare for «misbruk» — hvis det i det hele tatt er grunn til å snakke om noe misbruk når man bare holder seg innenfor lovens ramme, sier advokat Harald Hove (V) som har vært medlem av utvalget.

KUPPFARE: Advokat Harald Hove er ikke redd for at valgkupp vil underminere den nye valgordningen som er foreslått. (Foto: Knut Strand)