— Vi trenger bedre planlegging og raskere saksbehandling, sa kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp), da hun la frem regjeringens lenge varslete boligmelding fredag.

Kortversjonen er at boligpolitikk skal bli en del av velferdspolitikken. Men det er få dramatiske grep i meldingen.

Og markedet skal styre, myndighetene skal bare legge til rette.

Færre innsigelser

Noe av det konkrete regjeringen varsler er en innstramming i bruk av innsigelser mot byggeprosjekt. I dag er det 22 ulike instanser som kan komme med innsigelser, og alt dette forsinker prosjektene.

Nå vil regjeringen at fylkesmannen skal samordne innsigelsene, og slik få til en raskere saksbehandling.

Det vil også komme statlige retningslinjer for bolig-, transport-, og arealplanlegging.

Endelig vil regjeringen gå gjennom bruken av ekspropriasjon, men sikte på å gjøre mer bruk av dette for å drive frem prosjekter for boligbygging.

Ikke flere studentboliger

Knapt var boligmeldingen lagt frem, så kom de første reaksjonene. Norsk Studentorganisasjon slår fast at det ikke varsler flere studentboliger.

— Regjeringen virker handlingslammet. Dette er gårsdagens boligmelding. Studentboliger må bygges, ikke bare snakkes om, sier NSO-leder Øyvind Berdal.

Også kommunenes interesseorganisasjon, KS, er kritisk. De sier det er bra med flere og raskere boliger, men at kollektivtrafikken må bygges ut i samme takt.

— Den statlige innsatsen til kolektivtrafikk i byområdene må øke langt sterkere enn hva boligmeldingen legger opp til,sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen