Det er budskapet fra de nordiske samarbeidsministrenes møte i Kristiansand onsdag.

— Arbeidet for å fremme mobilitet og å avskaffe byråkratiske barrierer vil bli et prioritert område for det nordiske samarbeidet framover, sier Norges samarbeidsminister Svein Ludvigsen (H), som leder det nordiske regjeringssamarbeidet i 2002.

En rekke konkrete forslag for å styrke bevegelsesfriheten vil bli behandlet på Nordisk Råds sesjon i Helsingfors i slutten av oktober.

Det er særlig skatte- og pensjonsordninger som ifølge Nordisk Ministerråd gjør det mer komplisert enn nødvendig å bevege seg i Norden.

Det er blant annet påvist manglende kunnskap fra byråkratiets side om nordiske avtaler. Her vil det bli satt inn skoleringstiltak. Det er også et mål å harmonisere og forbedre avtaler på skatte- og pensjonsområdene.

Minst 40.000 mennesker flytter eller pendler mellom de nordiske landene hvert år. I tillegg var rundt 250.000 personer med nordisk statsborgerskap i 2001 bosatt i et annet nordisk land.

(NTB)